ตำแหน่งงานรอคุณอยู่

โครงการโปเตเจ้


โครงการ Protégé ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2015 เดือน กค. เป็นความร่วมมือระหว่างนิปปอนเพนต์และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในการปรับปรุงห้องฝึกอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การพ่นซ่อมสีรถยนต์ ณ สถาบันฯทั้ง12 แห่ง ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีทีมครูฝึกสอนในโครงการ 5 คน สอนทั่วประเทศ...ในสถานศึกษาอาชีวะ สาขาช่างสีและช่างยนต์(กว่า325แห่ง) , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้ง12 แห่ง

ติดต่อเรา
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 101 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130