รายละเอียดข่าวสารและการอบรม

 • 152331198_4206733066075939_268561177489565034_n_733.jpg

  “นิปปอนเพนต์” หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์

  นิปปอนเพนต์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนุนพัฒนาช่างสีรถยนต์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เดินหน้ายกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของอาชีวศึกษา สาขาพ่นซ่อมสีรถยนต์ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของสุดยอดช่างฝีมือไทย 


  นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ ในฐานะผู้นำสีพ่นซ่อมรถยนต์ที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงได้เดินหน้าร่วมสานต่อนโยบายของรัฐบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่โดยมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับและพัฒนาแรงงาน พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสายอาชีวศึกษา พร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งเทียบเท่านานาชาติ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนามในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้โครงการโปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านช่างสี รวมไปถึงการส่งเสริมฝึกทักษะฝีมือไปสู่วิชาชีพคุณภาพเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไทยต่อไปในอนาคต

  โครงการโปรเตเจ้” (PROTÉGÉ) ริเริ่มจัดตั้งโครงการฯ ขึ้นเมื่อปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เข้าปีที่ 6 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้และทักษะตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพในระดับนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ และการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในสาขาช่างสีรถยนต์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นกำลังแรงงานในฐานการผลิตรถยนต์ และสถานประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในการซ่อมแซมรถยนต์ และร่วมกันผลิตกำลังแรงงานช่างสีรถยนต์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

  โดยที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ ได้ผลักดันโครงการฯ ผลิตช่างฝีมือไทยคุณภาพสู่ตลาดยานยนต์กว่า 6,300 คน รวมถึงสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สีพ่นรถยนต์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน รวมมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท

  นิปปอนเพนต์ ตั้งเป้าโครงการฯ เดินหน้าผลิตช่างสีรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอาชีพที่ยังขาดแคลน โดยคาดหวังที่จะพัฒนาช่างสีที่เป็นแรงงานเก่าให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และพัฒนาช่างสีรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล มีหลักประกันด้านรายได้ความมั่นคงในสายอาชีพและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facbook : Nippon Paint - Protégé Project https://www.facebook.com/nipponprotege Youtube : Nippon paint Protégé https://www.youtube.com/channel/UC_e-... Line : @nipponprotege https://lin.ee/3egjCiwDU #NipponPaint #สีพ่นรถยนต์ #Protege #นิปปอนเพนต์มุ่งสร้างเยาวชนช่างสีขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ #สีรถยนต์ #อบรมงานสีรถยนต์ #พ่นซ่อมสีรถยนต์ #ตัวถังและสีรถยนต์ #ช่างสีรถยนต์ #นิปปอนเพนต์มุ่งสร้างเยาวชนช่างสีขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ

   

ติดต่อเรา
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 101 หมู่ที่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130